Sealevel Station Catalog (SSC)
Station catalog metadata [edit][station overview]
SSC IDSSC-glad
Station NameGladstone
CountryAustralia
Latitude-23.853833
Longitude151.313667
DateLastModified2015-10-22 19:02:29
Linked codes
CodesLocationLatitudeLongitudeSensors
PSMSL: 1480GLADSTONE II-23.833333151.25N/A
PSMSL: 825GLADSTONE-23.853833151.313667N/A
Data availability
PSMSL Annual Mean Sea Level for '1480'
PSMSL Annual Mean Sea Level for '825'