Sealevel Station Catalog (SSC)
Station catalog metadata [edit][station overview]
SSC IDSSC-buko
Station NameBukom
CountrySingapore
Latitude1.225643
Longitude103.778463
DateLastModified2015-10-22 19:02:29
Linked codes
CodesLocationLatitudeLongitudeSensors
PSMSL: 1895WEST COAST1.3103.766667N/A
PSMSL: 2032BUKOM1.225643103.778463N/A
Data availability
PSMSL Annual Mean Sea Level for '1895'
PSMSL Annual Mean Sea Level for '2032'